Vy över råvarp

Välkommen till Råvarps fvo i Dalsland

Råvarp är ca 680ha och ingår i Upperudsälvens sjösystem och Dalslands kanal.

Sjön sträcker sig mellan Dals Långed i norr och Buterud i söder. Där emellan ligger Högsbyns hällristningsområde med ristningar från bronsåldern.